Verksamhetsutveckling

Här hittar du information om Fyrisgårdens utveckling av dess olika verksamheter

Verksamhetsutveckling

Med hjälp och bidrag från nedanstående stiftelser och fonder har kontinuerlig utveckling och framsteg möjliggjorts för Fyrisgårdens olika verksamheter.

 

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond

Med bidrag från stiftelsen har Fyrisgårdens slöjdverksamhet utökat sin verksamhet till att innehålla såväl tekniska som uppfinnings- och lösningsfokuserade moment. Vår integrationsverksamhet och vårt stadsodlingsprojekt har också ökat i omfattning och även våra öppna mötesplatsers utveckling som Kreativ verkstad har möjliggjorts tack vare stiftelsen.

 

Prins Gustafs stiftelse

Med bidrag från Prins Gustafs stiftelse har Fyrisgårdens barn- och ungdomsverksamhet utvecklats. Vår alltid lika populära legogrupp har utvecklats och ökat i omfång och komplexitet. Fyrisgårdens projekt “Alla får” utförs också i samarbete med stiftelsen. Teatergruppen Drama för unga och sommarlägret Summer Camp för barn och unga med funktionsnedsättning utförs även de i samarbete med Prins Gustafs stiftelse.