Fyrisgårdens integritetspolicy

Vi värnar om din integritet, och därför vill vi lägga extra vikt på att du som medlem och aktiv inom föreningen Fyrisgården är informerad om och samtycker till vår hantering av dina personuppgifter. Fyrisgården publicerar aldrig personuppgifter utan samtycke och vi skulle aldrig publicera känsliga uppgifter. Då Fyrisgården drivs i föreningsform samlar vi främst in personuppgifter i samband med medlemskap. De personuppgifter som vi samlar in vid tecknande av medlemskap innefattar namn, adress, personnummer och kontaktinformation.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Ändamålet för inhämtande och hantering av personuppgifter är att kunna informera medlemmar om aktiviteter och händelser på Fyrisgården, att informera om kurser och studiecirklar samt att rapportera deltagande till Studiefrämjandet, Uppsala kommun och Riksidrottsförbundet. Vi vill också kunna förbättra, utveckla och utvärdera vår verksamhet och däri krävs viss lagring av information gällande webbtrafik. Behandling av personuppgifter sker vid utskick av nyhetsbrev, skapandet av listor inför aktiviteter där medlemmar registrerat sig vid olika aktiviteter samt vid publicering av information till Fyrisgårdens olika kanaler. Fyrisgården samlar också, som tidigare nämnt, in personuppgifter i samband med webbtrafik där språkinställningar, operativsystem, IP-adresser, tidzon och interaktion kategoriseras för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra vår digitala kommunikation. Vidare lagras information gällande interaktion på vår webbsida där plattform, besökstid, sidvisningar, formulärsvar och nedladdningar spåras för att utvärdera och utveckla vår webbsidas funktioner. Då personuppgifter innefattar allt som kan kopplas till och identifiera en fysisk person hanteras också bild och ljudupptagning på samma sätt som andra personuppgifter. Inhämtande av bilder och ljudupptagning sker endast i syfte att informera om verksamheten, och behandlingen sker i samband med utskick av nyhetsbrev samt vid publicering av information till Fyrisgårdens olika kanaler. Fyrisgården använder aldrig personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Laglig grund

Fyrisgården skulle aldrig behandla och lagra personuppgifter utan laglig grund. Vi gör alltid en intresseavvägning när det gäller personuppgifter och förutsatt att det finns ett berättigat intresse behandlar vi personuppgifterna utifrån våra riktlinjer. Om något berättigat intresse inte går att finna tas beslutet att personuppgifterna inte längre behöver lagras eller behandlas av Fyrisgården. Vid tecknande av medlemskap samtycker du också att Fyrisgården hanterar dina uppgifter utifrån medlemsvillkoren och vår integritetspolicy. Utifrån detta samtycke använder vi dina personuppgifter för att informera om aktiviteter och händelser på Fyrisgården samt för att möjliggöra att våra aktiviteter genomförs. Utan ett samtycke kan vi exempelvis inte registrera dig till en kurs eller cirkel, då vi behöver dina personuppgifter för detta. Alla personuppgifter lagras så länge ett berättigat intresse finns för att behandla och lagra uppgifterna. Vår riktlinje är dock att lagra personuppgifter i högst 36 månader. Personuppgifter som lagras i samband med besök av vår webbsida och övriga digitala kanaler lagras i högst 24 månader. Personuppgifter som lagras i samband med medlemskap lagras i regel under medlemskapets tid och därefter endast i ändamål att påminna om årets medlemsavgift.

 

Vill du inte att vi hanterar dina personuppgifter?
Om du inte vill att Fyrisgården hanterar dina personuppgifter kontaktar du exp@fyrisgarden.se.

Vem delar vi personuppgifter med?

Personuppgifter delas endast i de fall då det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra aktiviteter till våra medlemmar och registrerade. Dessa innefattar Memlist, Uppsala kommun och Riksidrottsförbundet vid registrering av deltagare, betallösningar i samband med aktiviteter och betalningar samt MailChimp vid utskick via e-post. Alla dessa aktörer är aktiva inom EU och omfattas därför också av GDPR vilket innebär att du har samma rättigheter hos dessa aktörer som du har mot Fyrisgården. Fyrisgården delar endast personuppgifter med aktörer vars hantering av personuppgifter följer dataskyddsförordningens riktlinjer.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Fyrisgården lagrar dina personuppgifter på skyddade datasystem för att säkerställa att vi lever upp till de krav som stipuleras inom EU:s dataskyddsförordning. Personuppgifter i pappersform hålls alltid inlåst. Endast de personer som är behöriga att hantera personuppgifter har tillgång till dessa. Dina uppgifter finns aldrig tillgängliga för obehöriga i pappersform eller liknande.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordning har du som registrerad flera rättigheter att utöva i samband med behandling och lagring av personuppgifter. De viktigaste rättigheterna är att du har tillgång till dina personuppgifter, att du kan få felaktiga uppgifter rättade och att du kan få dina personuppgifter raderade. Alla dessa rättigheter kan du utöva genom att kontakta oss på exp@fyrisgarden.se om du vill veta hur vi lagrar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi har om dig samt om du vill att vi ska radera dina personuppgifter. I samband med lagring av personuppgifter informerar vi alltid om dessa uppgifters ändamål, behandling och den rättsliga grund vi står på.