Förändringar i verksamheten

Läs mer om våra förändringar i verksamheten p.g.a. Covid-19

Förändringar i verksamheten p.g.a. Covid-19

På grund av de lokala restriktionerna från Folkhälsomyndigheten tar följande verksamheter på Fyrisgården ett uppehåll:

 

• Innebandycamp

• Fotbollscamp

• Kreativ verkstad

• Café Cato

 

Obs. Kursstarten för vårterminen 2021 har skjutits upp till v.9 (från v.6). 

 

•  Camp Fyrisgården öppnar den 25 januari.

 

Läs gärna mer om de lokala restriktionerna i Uppsala på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Vi vill återigen påminna alla om vikten att följa de rekommendationer som finns när man vistas på Fyrisgården:

 

• Tvätta händerna eller använd handsprit så fort ni kommer in i våra lokaler.

 

• Håll avståndet till övriga besökare så gott det går.

 

• Kom inte till Fyrisgården om ni känner er sjuka – stanna hemma.

 

• Vänta utanför våra lokaler om ni inte absolut måste komma in i våra lokaler. Detta gäller främst anhöriga vid hämtning och lämning av besökare.

 

Läs mer om hur du kan göra för att skydda både dig själv och andra här.

 

Tack för er förståelse.

Om ni har några frågor eller funderingar kan ni alltid kontakta vår expedition.