Årsmöte 2020

Den 26 mars kallar vi till årsmöte för föreningen Fyrisgården

Årsmöte 2020

 

Medlemmarna i Fyrisgården kallas till ordinarie årsmöte torsdag den 26 mars kl 18.00 i samlingssalen på Fyrisgården. Fyrisgården bjuder på fika från kl. 17.30, mötet startar kl. 18.00.

 

Ärenden enligt stadga. Motioner ska vara lämnade till Fyrisgården senast 14 dagar före årsmötet. Årsmöteshandlingar kommer att publiceras här innan årsmötet. De kan också beställas från eller hämtas på Fyrisgården.

 

Fyrisgårdens stadgar

 

Verksamhetsberättelse 2019

 

Verksamhetsplan 2020

 

Utfall 2019 & budget 2020

 

Årsbokslut 2019

 

Vänligen anmäl deltagande senast fredag den 13 mars till exp@fyrisgarden.se eller tel. 018-23 87 44.

 

Valberedningen tar emot nomineringar till styrelsen. För förslag och nomineringar når du valberedningen via e-post nedan.

 

Sammankallande i valberedningen är Kicki Sandberg. E-post: kickiliina@hotmail.com

 

Valberedningens förslag

Ordförande 2020-2022

Agneta Hedlund Byqvist (omval)

 

Ledamöter 2020-2022:

Lars Strandell (omval)

Melanie Hadjikhani (omval)

Owe Andersson (nyval)

 

Ersättare 2020-2022

David Thorsén (nyval)

 

Förtroendevald revisor 2020-2021:

Irène Karlsson (omval)

Annika Windahl Pontén (omval)

 

Förtroendevald revisor, suppleant 2020-2021

Britt Lindberg (omval)

Ulla Bergqvist (nyval)

 

Valberedning 2020-2021:

Christina Sandberg (omval)

Jonas Ruud (omval)

Emelie Englund (nyval)

 

Rösträtt

För rösträtt vid årsmötet krävs att 2020 års medlemsavgift är betald. Det är busenkelt att förnya sitt medlemskap på Fyrisgården. Du betalar helt enkelt in medlemsavgiften för det medlemskap du haft sedan tidigare (100 kr/enskild eller 150 kr/familj) via bankgiro (5261-5226) eller Swish (123 156 57 20) före årsmötet. Glöm inte att uppge namn i inbetalning. Familjemedlemskap har som vanligt en (1) röst på årsmötet.

 

Vill ni teckna ett helt nytt medlemskap, uppdatera några kontaktuppgifter som förändrats sedan ni tecknade ert första medlemskap eller kanske gå från ett enskilt medlemskap till ett familjemedlemskap? Klicka då här för att skapa ett nytt medlemskap.

 

Kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar kring medlemskap.