Årsmöte 2022

Den 7 April kallar vi till årsmöte för föreningen Fyrisgården

Årsmöte 2022

 

Medlemmarna i Fyrisgården kallas till ordinarie årsmöte torsdag den 7 april kl 18.00. Årsmötet planeras att ske på Fyrisgården i år. Vänligen anmäl ditt deltagande senast fem dagar i förväg till exp@fyrisgarden.se eller  ring 018-23 87 44.

 

Ärenden enligt stadga. Motioner ska vara lämnade till Fyrisgården senast 14 dagar före årsmötet. Årsmöteshandlingar hittar du nedan. De kan också beställas från eller hämtas på Fyrisgården.

 

Valberedningen tar emot nomineringar till styrelsen. I år ska tre ledamöter och en ersättare väljas. Lista på nuvarande styrelsesammansättning finns på vår webbsida. Alla väljs på två år. Dessutom ska två revisorer och två ersättare, samt en ny valberedning väljas. För förslag och nomineringar når du valberedningen via e-post nedan. Sammankallande i valberedningen är Kicki Sandberg. E-post: kickiliina@hotmail.com.

 

Rösträtt

För rösträtt vid årsmötet krävs att 2022 års medlemsavgift är betald. Det är busenkelt att förnya sitt medlemskap på Fyrisgården. Du betalar helt enkelt in medlemsavgiften för det medlemskap du haft sedan tidigare (100 kr/enskild eller 150 kr/familj) via bankgiro (5261-5226) eller Swish (123 156 57 20) före årsmötet. Glöm inte att uppge namn i inbetalning. Familjemedlemskap har som vanligt en (1) röst på årsmötet.

 

Vill ni teckna ett helt nytt medlemskap, uppdatera några kontaktuppgifter som förändrats sedan ni tecknade ert första medlemskap eller kanske gå från ett enskilt medlemskap till ett familjemedlemskap? Klicka då här för att skapa ett nytt medlemskap.

 

Kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar kring medlemskap.

 

Dagordningen

 

Utfall 2021 & budget 2022

 

Fyrisgårdens stadgar

 

Verksamhetsberättelse 2021

 

Verksamhetsplan 2022

 

Årsbokslut 2021

 

Valberedningens förslag inför Fyrisgårdens årsmöte 2022

 

Val av ordförande (2022-2024)

Agneta Hedlund Bykvist (omval)

 

Val av ordinarie ledamöter till styrelsen (2022-2024)

Melanie Hadjikhani (omval)

Ove Andersson (omval)

David Thorsén  (nyval som ordinarie)

 

Val av ersättare till styrelsen (2022-2024)

Anna Fält (nyval)

 

Val av förtroendevald revisor (2022-2023)

Annika Windahl Pontén (omval)

Britt Lindborg(omval)

 

Val av förtroendevald revisor, ersättare (2022-2023)

Ulla Bergqvist (omval)

 

Auktoriserad revisor (2022-2023)

PwC

 

Valberedning 1 år

Christina Sandberg (sammankallande)

Jonas Ruud

Emelie Englund