Volontärer och intressegrupper

Volontärer

På Fyrisgården finns det alltid plats för de som vill hjälpa till!

 

Fyrisgårdens volontärer hjälper till inom flertalet verksamheter.
För tillfället har vi volontärer inom följande områden:

 

• Paraidrott
• Trädgårdsarbete
• Evenemang
• Vävstuga

 

Vi letar alltid efter fler volontärer!

 

Kontakta vår expedition för mer information om vår volontärverksamhet.
Vi kan antingen erbjuda dig volontäruppdrag utifrån de behov som finns för tillfället, men vi kan också skräddarsy uppdrag utifrån dina intressen och kompetens.

 

Kontakta oss

exp@fyrisgarden.se
018-23 87 44

 

Intressegrupper

Har du en idé som du vill förverkliga?

 

Letar du kanske efter en lokal för att träffa vänner för aktiviteter?

 

Fyrisgården ger dig stöd och hjälp att starta och driva aktiviteter i form av intressegrupper!

 

Prata med oss så kan vi hjälpa dig med lokal, berätta hur du kan söka bidrag och göra reklam för din verksamhet. På Fyrisgården har vi stor erfarenhet av att driva studiecirklar och evenemang. Vi hjälper dig gärna!

 

Nuvarande intressegrupper
• Basargruppen (handarbete)
• Målargrupp
• Pokergrupp
• Stickgrupp
• Uppsala Spelmanslag (folkmusik)
• Branicula (danssällskap)
• Örontröst (kör)
• Torsdagstrevligt (volontär- och intressegrupp)
• Konstgrupp
• Bisvärmen (kör)
• Spelmanslaget
• Brigegrupp

 

Kontakta oss

exp@fyrisgarden.se
018-23 87 44