Om Fyrisgården

Läs mer om Fyrisgårdens historia som hemgård, förening och mötesplats

Fyrisgården

Fyrisgården är den enda hemgården i Uppsala och en av Sveriges tio hemgårdar. Här jobbar vi dagligen för att skapa möten mellan människor och erbjuda en utvecklande fritid oavsett funktionsförmåga, ursprung, intresse eller ålder.

 

Vi bedriver LSS-verksamhet i form av ett ungdomsfritids och daglig verksamhet, men också en öppen verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Sedan Fyrisgårdens grundande har föreningen även erbjudit folkbildning vilket fortsätter än idag. Varje termin erbjuder vi kurser i kultur, fritid och idrott för en bredd av målgrupper.

 

Fyrisgårdens verksamhetsidé är ”det goda mötet”. Att förena människor över gemensamma intressen är en viktig del av vår verksamhet. Därför bedriver Fyrisgården också flera mötesplatser och intressegrupper dit våra medlemmar kan komma och mötas över ett intresse.

 

Sedan 1941 har Fyrisgården funnits på olika platser runt om i Uppsala och är nu belägen alldeles intill Fyrisån i Svartbäcken. Med tolv anställda och sju personer inom daglig verksamhet jobbar vi varje dag för en meningsfull fritid – för alla.

Vad gör vi mer?

Varje vecka erbjuder vi fritidsaktiviteter för såväl ung som äldre. Vårt Camp Fyrisgården står öppet varje vardag från 14:30, hit kommer besökare varje dag för att träffa kompisar och hitta på något roligt efter skolan eller jobbet. Idrott, kultur och fritidsaktiviteter är något vi brinner för på Fyrisgården och därför erbjuder vi varje termin flertalet kurser inom bland annat teater, dans, skapande och idrott för att alla ska ha en möjlighet att utöva och utveckla sina intressen utifrån sina egna förutsättningar.

 

 

 

 

På Fyrisgården arbetar vi behovsbaserat. Därför har verksamheten under åren förändrats utifrån de behov vi ser i samhället. Mellan 2016-2019 drev Fyrisgården bland annat integrationsprojektet Välkommen in som riktade sig till nyanlända, ensamkommande och personer som står långt från arbetsmarknaden. Inom detta projekt jobbade vi för att skapa en tillhörighet och gemenskap i kombination med praktiska moment som språkträning och läxhjälp.

 

 

 

 

Fyrisgården vill vara en mötesplats för alla, därför anordnar vi också flera årligt återkommande evenemang som vår Broloppis, vårt sommarläger för personer med funktionsnedsättning, en trädgårdsfest i vår alldeles egna stadsodling och vår årliga Julbasar. Men vi begränsar oss inte till att endast erbjuda egna aktiviteter och evenemang utan vi erbjuder även våra medlemmar att använda Fyrisgården för att utveckla sina egna mötesplatser genom våra intressegrupper samt genom att hyra lokal hos oss.

 

 

 

 

Klicka här för att läsa mer om vår historia

Vidare läsning

Fyrisgården Idrottsklubb

Fyrisgårdens Kulturbyrå

Sveriges hemgårdar

Daglig verksamhet

Ungdomsfritids

Våra aktiviteter

Våra evenemang

Verksamhetsidé

Fyrisgården verkar för en meningsfull fritid för alla, oavsett ålder, ursprung och funktionsförmåga. Verksamheten grundades redan 1941 och vänder sig till hela Uppsala kommun. Vi tror att goda möten och stimulerande fritid berikar människor. På Fyrisgården ses var och en som en resurs med något att ge andra. Med nytänkande och innovativa lösningar vill vi verka för det goda mötet mellan människor.

Mål

Föreningen Fyrisgårdens mål är:

  • • att arbeta för gemenskap mellan människor av olika åldrar och med olika social, etnisk och kulturell bakgrund och ideologisk inriktning
  • • att vara en mötesplats för individer och grupper
  • • att uppmuntra, stödja och fördjupa individuell utveckling
  • • att särskilt uppmärksamma barn och ungdomars behov av social och kulturell utveckling
  • • att särskilt stödja eftersatta gruppers möjligheter att förverkliga sina livsmöjligheter
  • • att stimulera människor till aktivt engagemang och medverkan i verksamheter som ligger i linje med föreningens syfte
  • • att stimulera människor till samhällsdebatt och därigenom verka för demokrati och ökat samhällsansvar
  • • att arbeta för fred och internationellt samarbete.

Värdegrund

Fyrisgårdens mål vilar på en gemensam värdegrund om allas lika rättigheter och lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet med svaga och utsatta. Verksamheten bedrivs med demokratiska arbetsformer som ger inflytande och engagemang.

Organisation

Fyrisgården är Uppsalas enda hemgård. Fyrisgården grundades 1941 som en ideell förening och är partipolitiskt och religiöst obunden. Hemgårdsrörelsen kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Den inspirerades av Settlementsrörelsen i England, där inflyttningen till städerna var omfattande under industrialiseringen. Folk bodde trångt och kunde inte umgås i hemmet.

 

Hemgårdarna ville att arbetarna skulle kunna delta i bildningsverksamhet samt kulturella och sociala aktiviteter. Genom att starta hemgårdar i fattiga områden ville man lindra missförhållanden, motverka klassmotsättningar och ojämlikhet. Grunden till hemgårdsrörelsen i Sverige lades 1912 av Natanael Beskow genom tillkomsten av Birkagården i Stockholm. Hemgården vill vara en hemliknande fritidsmiljö för människor i alla åldrar och från olika samhällsgrupper och verksamhetsområden.

 

 

Information om Fyrisgården på olika språk

Svenska

Engelska

Dhari

Arabiska

Persiska

 

Styrelsen 2024-2025

 

Ordförande

Agnéta Hedlund Bykvist

 

Ledamöter

Ulf Lundström

Bodil Långberg

David Thorsén

Owe Andersson

Anna Fält

Melanie Hadjikhani

 

Ersättare

Eva Olsson

Linnea Glassel