Tips om utbildningar

Här hittar du digitala utbildningar för dig som jobbar med personer med funktionsnedsättning

Digitala utbildningar

Digital öppen utbildning – Ledare som lyssnar.

E-utbildning på Folkhälsomyndighetens hemsida om psykisk hälsa bland barn och unga

 

Utbildning i mänskliga rättigheter

En utbildning i mänskliga rättigheter som kompetensutveckling.

 

Webbutbildning om barnkonventionen

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

 

Infoteket webbsända föreläsningar och temakvällar

Infoteket anordnar webbsända föreläsningar och temakvällar i Uppsala län.
Evenemangen är kostnadsfria och alla intresserade är välkomna. Anmäl dig och läs mer här om de olika evenemangen.

 

Utbildningar i bemötande och tillgänglighet

God tillgänglighet och gott bemötande är två viktiga pusselbitar för att personer med funktionsnedsättning ska ges likvärdiga möjligheter som personer utan funktionsnedsättning. Med våra digitala och kostnadsfria utbildningskurser vill vi på Parasport Sverige bidra till ökad medvetenhet och kunskap som bidrar till att fler kan leva ett aktivt liv. Läs mer på parasport.nu.

En fungerande idrott för alla

Via länken hittar du en inspirationsskrift för aktivitetsledare inom idrott en med fokus på ADHD, Auti sm och andra NPF-diagnoser*.