Tips om utbildningar

Här hittar du digitala utbildningar för dig som jobbar med personer med funktionsnedsättning

Digitala utbildningar

Utbildningar

Ledare som lyssnar

Digital öppen utbildning – Ledare som lyssnar.
E-utbildning på Folkhälsomyndighetens hemsida om psykisk hälsa bland barn och unga

https://www.folkhalsomyndigheten.se/ledaresomlyssnar/

 

Utbildning i mänskliga rättigheter
En utbildning i mänskliga rättigheter som kompetensutveckling.

https://mrutbildning.se/

 

Webbutbildning om barnkonventionen

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.
https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/

Hela Spektrat Webbinarium den 16 Mars 2021

Hela Spektrat bjuder in till en viktig förmiddag med inspirerande samtal kring hur vi kan skapa fler positiva sammanhang, mer meningsfulla aktiviteter och framför allt en bättre anpassad och tillgänglig fritid för barn med autism! Hur har pandemin påverkat möjligheterna? Och vad borde andra tänka på och veta som skulle hjälpa? Hela Spektrat har samlat en mycket exklusiv skara gäster som under en dryg timme kommer dela med sig av personliga erfarenheter, reflektioner och viktiga medskick på temat.

 

Datum: Tisdag den 16 mars kl. 10.00
Plats: Online (se mer info nedan)
Gäster: Greta Thunberg, Funkismorsorna, Sven Bölte, Alexander Skytte och Lära med djur.

https://hela-spektrat-2021.confetti.events/?invite=add3bd1355dd6f1d1938f9dfae4e21056bcc