Svenska kyrkan

Svenska kyrkan i Uppsala

 

Toppenkör, – en kör för alla som vill och tycker om att sjunga.
Åldern är blandad från åk 6 och uppåt. Vi sjunger varannan torsdag i Tunabergskyrkan. Den 29 augusti kl. 15.30 startar höstens kör. Kören fungerar i samarbete med Fyrisgården. Det är gratis att vara med. Konfirmationsgruppen ”HÄR ÄR JAG”. Här både pratar, pysslar, sjunger och leker vi. Jul och påsk, dop och gudstjänst, skratt och sorg, djur och natur – det är många saker vi hinner med att funderar över tillsammans i vår konfirmationsgrupp.

 

Konfirmation, gratis, i Svenska kyrkan vårterminen 2020.
Vi träffas varannan torsdag i Tunabergskyrkan på eftermiddagstid med start 19 september. FUNKAgudstjänster med små och stora. Här är det upplevelse, musik, rörelse och bild som får träda fram, dvs inga långa läsningar eller predikningar. Bildstöd används under gudstjänsten. Efteråt serveras enkel lunch. Höstens FUNKAgudstjänster är 20 oktober kl. 10.00, 14 november kl 13.30 (gudstjänst i kulturveckan), 17 november kl. 10.00 och 24 dec kl. 11.00 (samling vid julkrubban).

 

Kontaktinformation

Frågor om Toppenkören:
Anna Maria Lund, församlingspedagog,
018-430 37 72

 

Frågor om konfirmation och gudstjänster:
Kristina Åkerman, teckenspråkspräst
018 -430 37 74

 

Adress: Tunabergskyrkan, Tunagatan 29, Uppsala
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/uppsala
Kontakt: kristina.akerman@svenskakyrkan.se